W wyniku złożenia najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego, do końca lipca 2020 Commee Bridge realizowała bieżącą obsługę zrządzania komunikacją zewnętrzną​ oraz umowę na ​bieżące doradzanie w zakresie zarządzania projektami, zarządzania procesami w projektach, zarządzania fundraisingiem​ Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi powstał w wyniku połączenia z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego w Warszawie na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 76 z dnia 16 października 2019 roku.

Został powołany z inicjatywy Premier Beaty Szydło i Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja nawiązuje do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi powołanego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936 roku.