Wsparcie

dla marketingu

Rola PR w komunikacji marketingowej

Rolą marketingu jest identyfikacja i zbadanie rynków, na które ma trafić produkt oraz komunikacja marketingowa służąca podtrzymaniu i kreowaniu popytu. Marketing obejmuje zatem komunikację związaną z wymianą transakcyjną.

PR realizowany przez Commee Bridge to o wiele szersze działanie. Odpowiadamy za budowanie relacji, porozumienia i zaufania pomiędzy organizacją a interesariuszami. Za pomocą strategicznej komunikacji zajmujemy się kreowaniem rzeczywistości w pożądanym dla nich kierunku. Jesteśmy specjalistami od budowania konkretnych, wyrazistych, łatwych do odczytania przekazów. Za pomocą komunikacji korporacyjnej, public relations oraz content marketingu kształtujemy gusta, wpływając na decyzje zakupowe.

 

Budowanie świadomosci

Oferujemy rekomendacje i narzędzia PR-owe, niezbędne na etapie wprowadzania nowego produktu czy rebrandingu, w trakcie budowania świadomości i tożsamości nowej marki oraz podczas prowadzenia akcji społecznej.

Budowanie relacji

 

Nasi specjaliści dostarczając lub rekomendując tworzenie contentu, pomogą wytworzyć nową jakość kontaktów z odbiorcami. Wchodzą na wyższy poziom komunikacji – budują relacje, nawet z tymi, którzy nie są (jeszcze) ich klientami, ale zostają fanami lub obserwatorami.

Storytelling

 

Uznajemy to za jedna z najpotężniejszych technik wykorzystywanych w strategii content marketingowej. Sztuka opowiadania historii o marce wypiera tradycyjne przekazy marketingowe. Wymaga nie tylko angażującego emocjonalnie, wizualizacyjnego języka, ale przede wszystkim skupienia uwagi na odbiorcy i na tym, co on chce usłyszeć, a nie na tym, co marka chce powiedzieć. Storytelling wpisuje się w potrzeby odbiorców, dostosowując styl i przekaz do ich percepcji.

Proponowane formy współpracy

Konsultacje

Podczas sesji ze specjalistami Klienci mogą konsultować bieżące sprawy firmy.

Wsparcie dla projektów

Strategie, rekomendacje wraz z wdrożeniem.

Współpraca długoterminowa

Restrukturyzacja komunikacji w firmie. Strategie, wdrożenia,  bieżące wsparcie dla marketingu.

Porozmawiajmy o komunikacji w Twoim Biznesie!