Katalizator REDUXCO – wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliwa w różnego rodzaju kotłach energetyki zawodowej. Katalizator REDUXCO nie jest toksyczny i nie jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska, działa jak inhibitor korozji. Główne zalety zastosowania katalizatora REDUXCO:
 • Zmniejszenie zużycia paliwa od 2-6 %.
 • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
 • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
 • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
 • REACH ECH 01-2119406877-30-0000, liczne patenty.
Katalizator REDUXCO przyspiesza proces spalania czego efektem jest zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji gazów szkodliwych. Powoduje w maksymalnym stopniu dopalanie się paliwa. Główne zalety zastosowania:
 • Zmniejszenie zużycia paliwa od 3-10 %.
 • Zmniejszenie emisji gazów szkodliwych CO, CO2, SOx, NOx.
 • Utrzymanie powierzchni grzewczych kotła w dobrym stanie.
 • Zwiększenie sprawności kotła i stabilizacja procesu spalania.
 • Możliwość spalania paliwa o gorszych parametrach.

 

 

 

 

Katalizator REDUXCO(Rx)dozowany jest do powietrza wtórnego i/lub pierwotnego które uczestniczy w procesie spalania. Wrezultacie powstają dwa główne rodniki,protonwodoru H+ oraz grupa hydroksylowa OH-,które mają znaczący wpływ na przebieg reakcji procesów spalania. Katalizator w takim samym stopniu jest aktywny do węgla jak i do siarki i azotu, dlatego miejsce dozowania jest kluczowe. Koncentracja rodników w płomieniu jest minimalna i wynosiok.10-5–10-12mol/m

 

 

 • Eksperci współpacujący z Commee Bridge: analiza komunikacyjna, relacje inwestorskie, komunikacja