Celem programu realizowanego przez INTERSEROH Organizację Odzysku i Opakowań S.A. jest edukacja i przedstawienie szerokiej publiczności problematyki recyklingu, segregacji odpadów, a także aktywizacji społeczeństwa i motywowania do działań proekologicznych. Zaprezentujemy działania mające na celu zmniejszenie strumienia odpadów i rozwiązania stosowane przez liderów w dziedzinie ochrony środowiska.

Konstrukcja programu

Program jest magazynem filmowym realizowanym w dynamicznej formule reportażowej, składającym się z trzech modułów, w zależności od układu tematów danego odcinka. Zakres tematyczny:
-Styl życia Polaków a śmieci
– Problemy śmieciowe w Polsce i ich rozwiązania
– Dobre praktyki odpowiedzialnych społecznie: edukacja, działania społeczne, inicjatywy proekologiczne
-Innowacje w recyklingu służące ochronie środowiska

Program przedstawia ideę „Zero waste solutions”, która zachęca do tego, aby nie produkować śmieci wcale i prezentuje takie inicjatywy, które edukują, rozwijają świadomość dotyczącą wykorzystania surowców wtórnych, wpływają na ochronę środowiska i zwiększenie wrażliwości społecznej. W każdym z odcinków programu zaprezentujemy 3 edukacyjne reportaże tematyczne. W całym cyklu pokazujemy ludzi, którzy wdrażają w swoim życiu ideę zmniejszenia strumienia odpadów, podejmujących wyzwanie życia według zasad „Zero waste solutions”, dobre praktyki stosowane przez liderów przedsiębiorczości, którzy stosują ekologiczne rozwiązania i zmieniają świadomość ludzi poprzez edukację na temat ochrony środowiska i odpadów. Nacisk kładziemy na edukowanie i podnoszenie świadomości Polaków, w kontekście ograniczenia emisji odpadów, właściwego zarządzania własną konsumpcją, nauką właściwej segregacji odpadów i ich produkcji, podnoszenia standardów życia zgodnie z ekologią. Ważnym elementem programowym są też tematy z zakresy problematyki systemu śmieciowego działającego w Polsce. Bohaterami programu będą więc mieszkańcy stosujący w swoich rodzinach różne modele konsumpcji, eksperci odzysku, recyklingu i ochrony środowiska, liderzy przedsiębiorczości mający osiągnięcia w zakresie ekologii i recyklingu, społeczności lokalne i ich problemy, innowatorzy, edukatorzy, przedstawiciele administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej zajmujący się tematyką ochrony środowiska i rynku odpadów. Taka konstrukcja programowa daje szansę szerokiego opisu tematyki recyklingu od stylu życia do praktycznych problemów systemu odpadów działającego w Polsce i prezentacji liderów odpowiedzialności społecznej z dziedziny działań ochrony środowiska.

Eksperci współpracujący z Commee Bridge: produkcja telewizyjna, kampania medialna