Na zlecenie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, specjaliści One One, obecnie wspópracujący z Commee Bride podjęli analizę koncepcji, narzędzi i sposobów realizacji założonych celów komunikacyjnych w ramach komunikacji zewnętrznej przedsiębiorstwa w obszarze Public Relations. Celem badania była ocena efektywności i działań komunikacji PR firmy.
Analiza dotyczy działań strategicznych firmy, szans i zagrożeń, ilości i jakości kontentu komunikacyjnego, sposobów działania firmy w obszarze komunikacji.

Audyt komunikacyjny PR obejmował analizę zasobów i dokumentów strategicznych pod kątem celów oraz zgodności działań:
• Analizę istniejących dokumentów strategicznych w firmie Mlekovita:
– Strategię firmy;
– Strategię marketingową;
– Strategię komunikacyjną;
– Plany działań komunikacyjnych;
– Strategię komunikacji w sytuacji kryzysu;
– Realizowane projekty komunikacyjne w roku 2017 i ich efektywność;
– Rodzaje contentu komunikacyjnego realizowanego przez firmę Mlekovita;
– Narzędzia komunikacji dedykowane do grup docelowych;
-Zasoby ludzkie i techniczne dedykowane do realizacji założeń strategii komunikacyjnej;
W przypadku braku dokumentacji analizujemy zagrożenia i rekomendujemy opracowanie dokumentów strategicznych skorelowanych z planami działania, zakładanym budżetem i harmonogramami.

• Audyt działań komunikacji zewnętrznej w roku 2017 :
– Projekty medialne;
– Eventy;
– Wydarzenia inicjowane przez firmę;
– Relacje z mediami;
– Komunikacja wizualna (rodzaje contentu, dystrybucja, zasięg, realizacja założonych celów komunikacyjnych);
– Aktywność w mediach;
– Aktywność w social mediach;
Aktywność w grupach kluczowych interesariuszy;
– Aktywność public affairs;
• Analiza grup interesariuszy angażowanych w procesy komunikacji firmy Mlekovita
• Wykorzystywane kanały komunikacji dotarcia do grup interesariuszy.
• Wyniki efektywności projektów komunikacji: zasięg i mierniki badania efektywności komunikacji.

Audyt zakończył się przedstawianiem zarządowi rekomendacji zmian oraz koncepcji wdrożenia.