System informacyjny z dedykowanym kontentem oraz narzędziami angażującymi z modelami biznesowymi.

Projekt o roboczej nazwie „Punkt Dnia” zakłada masową instalację ekranów elektronicznych w różnych częściach Polski, które będą nośnikiem dedykowanego kontentu oraz narzędzi angażujących, realizujących nowatorski model biznesowy.
Cel technologiczny: integracja i zarządzanie treściami medialnymi oraz handlowymi w danej lokalizacji z wykorzystaniem technologii DVB-T oraz informatycznych systemów agregacji i udostępniania danych.
Cel społeczny: integracja lokalnych społeczności wokół przepływu treści medialnych oraz korzyści, przede wszystkim w sferze handlowej, społecznej i emocjonalnej.
Cel biznesowy: stworzenie i komercjalizacja nowego kanału komunikacji w przestrzeni publicznej, wyróżniającej się strukturą korzyści dla każdego z interesariuszy systemu (reklamodawca, przedsiębiorca, lokalne władze – widz, klient, obywatel). Sugerowany model: mikropłatności oraz strategia maksymalizacji zasięgu.

Ideą projektu jest połączenie klasycznej funkcjonalności „słupa ogłoszeniowego” z innowacjami technologicznymi, dzięki którym można zdalnie zarządzać treścią oraz je komercjalizować.
Z jednej strony znaczenie słupa ogłoszeniowego, w związku z rozwojem Internetu, znacznie zmalało. Jednak jego podstawowa funkcja – wyeksponowanie ważnych informacji w przestrzeni publicznej – jest ciągle zaletą i odpowiada na potrzeby, zwłaszcza lokalnych społeczności.
„Kontent jest Królem a zaangażowanie Królową” – zgodnie z tą zasadą zostanie zbudowany wielopoziomowy system zarządzania informacją ale też generujący konkretne korzyści dla odbiorców systemu „Punkt Dnia”. Zaangażowanie odbiorców chcemy zbudować na gwarancji, że „nigdy nie odejdziesz od Punktu Dnia bez korzyści”. Każdy odbiorca, który skorzysta z systemu będzie miał możliwość skorzystania z dedykowanych dla „Punktu Dnia” rabatów, promocji, konkursów, loterii itp. Rozbudowana oferta korzyści spowoduje, że skorzystanie z naszego systemu stanie się „Punktem każdego Dnia” dla wielu ludzi. Każda instalacja „Punktu Dnia” zostanie poprzedzona lokalnymi badaniami i analizami biznesowymi.
Odbiorca systemu „Punkt Dnia” będzie zaangażowany w dwóch przestrzeniach: medialno – informacyjnej oraz marketingowo – handlowej. Bez względu na poziom jego zaangażowania, każda jego obecność w pobliżu będzie podlegała komercjalizacji.

  • Eksperci wpółpracujący z Commee Bridge: koncept, audyt komunikacyjny, rekomendacje dotyczące modelu biznesowego